Vytvoriť faktúru

MASEB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MASEB
IČO 31366287
DIČ 2020341785
IČ DPH SK2020341785
Dátum vzniku 01 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASEB
Galvaniho 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 582 €
Zisk 4 732 €
Aktíva 3 120 €
Vlastný kapitál -50 421 €
Kontaktné informácie
Email maseb@nextra.sk
Phone(s) +421265456212, +421265456211
Mobile phone(s) +421903715506, +421911939093
Fax(es) 0265456211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,446
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,138
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 184
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,446
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -45,689
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -117,473
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,732
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,135
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,135
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,211
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,348
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,582
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,680
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,115
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 787
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,492
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 910
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,117
C. Služby (účtová skupina 51) 2,282
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 286
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 921
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -199
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 175
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,090
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,486
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 400
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 389
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -398
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,692
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015