Vytvoriť faktúru

SpecPage - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SpecPage
IČO 31366295
DIČ 2020296410
IČ DPH SK2020296410
Dátum vzniku 27 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SpecPage
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 730 792 €
Zisk 708 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@protagongroup.eu
Phone(s) 0253415744
Mobile phone(s) 0903754082
Fax(es) 0253415230
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 169,453
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 397
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 397
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 397
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,679
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 94,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,722
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,440
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,486
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 377
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,453
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,642
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 29,515
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,483
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,483
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,338
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,584
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,246
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,407
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,924
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,924
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,483
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,199
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,199
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,270
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,812
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,202
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39,404
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 39,404
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 730,792
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 730,792
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,207
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,881
D. Služby (účtová skupina 51) 113,844
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 591,842
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 435,890
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 148,571
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,381
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 159
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,067
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,589
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 708
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
 • IČO:31366295 DIČ: 2020296410 IČ DPH: SK2020296410
 • Sídlo: SpecPage, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia 21.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SpecPage AG 16 598 € (100%) Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2015Noví spoločníci:
   SpecPage AG Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
   28.05.2015Nové obchodné meno:
   SpecPage s r.o.
   08.07.2011Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 21.06.2011
   25.07.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   17.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov