Vytvoriť faktúru

OMNICO Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNICO Slovakia
IČO 31366317
DIČ 2020353016
IČ DPH SK2020353016
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNICO Slovakia
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 782 €
Zisk 4 029 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0850850178, 0905241094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,498
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 9
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,536
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,953
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,498
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,135
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,803
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,029
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,363
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 829
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,534
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 869
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 442
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,782
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,619
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,136
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,658
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,419
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,203
C. Služby (účtová skupina 51) 1,955
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,124
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,178
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 96
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -95
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,029
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015