Vytvoriť faktúru

R K S + - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R K S +
IČO 31366333
DIČ 2020329487
IČ DPH SK2020329487
Dátum vzniku 24 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R K S +
Rajecká 36
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 720 €
Zisk 354 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245648204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,589
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,589
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,480
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,164
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,945
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,589
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,744
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,086
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -1,155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -1,155
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 151
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 60
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,719
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,720
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,720
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,230
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 31,707
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8
D. Služby (účtová skupina 51) 3,585
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,930
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 730
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,490
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,420
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 220
O. Kurzové straty (563) 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,314
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366333 DIČ: 2020329487 IČ DPH: SK2020329487
 • Sídlo: R K S +, Rajecká 36, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava 24.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Svatý 3 320 € (50%) Rajecká 36 Bratislava
  Ing. Martin Juriš 3 320 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.1994
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   10.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   09.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   25.04.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení:
   telefónnych prístrojov a záznamníkov
   prepojovacích zariadení firmy ZETRON Kanada
   koncových telekomunikačných zariadení VAM 811, CS 700, CS 800
   TR 331 - 250DP
   07.04.1995Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   06.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   24.01.1994Nové obchodné meno:
   R K S + spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava