Vytvoriť faktúru

FORTE EXTRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORTE EXTRA
IČO 31366449
DIČ 2020302229
IČ DPH SK2020302229
Dátum vzniku 20 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORTE EXTRA
Panónska cesta 9
85232
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 261 €
Zisk 5 933 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 148,218
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,682
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,682
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,536
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,991
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,071
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 86
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 86,985
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 148,218
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,710
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 47,328
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 47,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,933
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,508
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57,332
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 56,629
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 703
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,676
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,436
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,261
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,261
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 17,261
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,578
D. Služby (účtová skupina 51) 9,367
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 211
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,683
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,894
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,606
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,673
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,933
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015