Vytvoriť faktúru

NADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NADA
Stav V likvidácii
IČO 31366465
DIČ 2020806821
Dátum vzniku 26 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NADA
Drotárska 41
81104
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,348
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,348
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,348
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,348
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,348
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,979
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,979
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,631
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266864.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366465 DIČ: 2020806821
 • Sídlo: NADA, Drotárska 41, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Dallos Drotárska 41 Bratislava 26.01.1994
  Alexius Nagy Drotárska 41 Bratislava 26.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Dallos 4 980 € (50%) Drotárska 41 Bratislava
  Alexius Nagy 4 980 € (50%) Drotárska 41 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2007Nové obchodné meno:
   NADA, spol. s r.o. v likvidácii
   26.01.2007Zrušené obchodné meno:
   NADA, spol. s r.o.
   26.01.1994Nové obchodné meno:
   NADA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 41 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dallos Drotárska 41 Bratislava
   Alexius Nagy Drotárska 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Dallos Drotárska 41 Bratislava
   Alexius Nagy Drotárska 41 Bratislava