Vytvoriť faktúru

R.B.I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.B.I.
IČO 31366520
DIČ 2020296432
IČ DPH SK2020296432
Dátum vzniku 02 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.B.I.
Hlavné námestie 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 011 319 €
Zisk 277 045 €
Aktíva 5 938 944 €
Vlastný kapitál 601 971 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254414352, +421254433124, +421254434139
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,730,350
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,336,157
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,336,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 450,374
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,873,735
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,048
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,435
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,079
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 203,079
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,356
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,477
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 145,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,758
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,730,350
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 879,016
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,704,840
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,704,840
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,498
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 170,484
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 170,484
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,287,851
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 933,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,221,028
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 277,045
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,814,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 363,385
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 289,000
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 74,169
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 216
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,222,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 856,965
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,114
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,114
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 803,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,851
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,984
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 36,984
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,009,169
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,011,319
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,009,169
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 567,301
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 69,035
D. Služby (účtová skupina 51) 98,206
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,990
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 364,014
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 364,014
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,930
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,126
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 444,018
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 841,928
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156,799
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 135,640
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 135,640
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 21,159
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156,781
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,192
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,192
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 277,045
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
 • IČO:31366520 DIČ: 2020296432 IČ DPH: SK2020296432
 • Sídlo: R.B.I., Hlavné námestie 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.01.2012
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 11.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. 1 022 904 € (60%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  GEFAMIN, s. r. o. 681 936 € (40%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.02.2014Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.01.2012
   17.12.2011Noví spoločníci:
   GEFAMIN, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   19.06.2010Noví spoločníci:
   KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 11.06.2010
   28.06.2005Nové sidlo:
   Hlavné námestie 3 Bratislava 811 01
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu rekonštrukcie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   02.02.1994Nové obchodné meno:
   R.B.I., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným