Vytvoriť faktúru

REHA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REHA SLOVAKIA
IČO 31366538
DIČ 2020344062
IČ DPH SK2020344062
Dátum vzniku 03 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REHA SLOVAKIA
Brnianska 40
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 003 €
Zisk -17 585 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.reha.sk
Phone(s) +421254654317, +421254777705
Fax(es) 0254777705, 0254654318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 68,193
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,356
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,356
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,274
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,274
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,553
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,553
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 637
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,892
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 481
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 245
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,193
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,958
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,571
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,571
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,095
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,095
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 98,025
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,362
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,362
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,881
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,251
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,007
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,706
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,818
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 31
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 31
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 163,003
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,003
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 163,003
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,538
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 106,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,513
D. Služby (účtová skupina 51) 24,607
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,428
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,661
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,417
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,350
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,213
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,036
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,535
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,225
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,090
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,090
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,090
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,625
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366538 DIČ: 2020344062 IČ DPH: SK2020344062
 • Sídlo: REHA SLOVAKIA, Brnianska 40, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07 27.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl. Ing. Ladislav Papp 6 700 € (100%) Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Paed. Dr. Mária Pappová Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   Paed. Dr. Mária Pappová Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   14.04.2004Nové sidlo:
   Brnianska 40 Bratislava 811 04
   13.04.2004Zrušené sidlo:
   P. Horova 18 Bratislava 841 01
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   18.08.1995Nové sidlo:
   P. Horova 18 Bratislava 841 01
   17.08.1995Zrušené sidlo:
   Včelárska 30 Bratislava 821 05
   07.09.1994Nové sidlo:
   Včelárska 30 Bratislava 821 05
   06.09.1994Zrušené sidlo:
   Horova 18/32 Bratislava 841 07
   29.06.1994Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy zdravotníckych výrobkov a zdravotníckych potrieb
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   REHA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horova 18/32 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská činnosť v oblasti použitia rehabilitačných pomôcok
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava