Vytvoriť faktúru

DVT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DVT
IČO 31366601
DIČ 2020344370
IČ DPH SK2020344370
Dátum vzniku 01 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DVT
Janotova 12
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 385 806 €
Zisk -3 148 €
Aktíva 61 195 €
Vlastný kapitál -60 618 €
Kontaktné informácie
Email dvt@dvt.sk
Webová stránka http://www.dvt.sk
Fax(es) 0265423508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,393
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,393
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,233
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,137
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 100,626
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,227
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,399
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,575
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,604
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,021
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,433
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,424
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,726
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 385,806
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 385,806
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 388,717
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 142,552
C. Služby (účtová skupina 51) 40,934
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 204,003
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,207
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,911
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 202,320
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 238
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -237
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,148
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366601 DIČ: 2020344370 IČ DPH: SK2020344370
 • Sídlo: DVT, Janotova 12, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07 16.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriela Kmeťová, rod. Palušová 6 705 € (100%) Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Gabriela Kmeťová, rod. Palušová Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Kmeťová, rod. Palušová Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2006
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   16.04.2002Nové obchodné meno:
   DVT, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   15.04.2002Zrušené obchodné meno:
   DVT - dodávky vzduchotechnických technológií, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   21.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   20.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   14.10.1998Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   13.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   12.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   01.02.1994Nové obchodné meno:
   DVT - dodávky vzduchotechnických technológií, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janotova 12 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a údržba mechanických častí vzduchotechnických zariadení
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v oblasti vzduchotechniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava