Vytvoriť faktúru

KYBEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KYBEKO
IČO 31366686
DIČ 2020361948
IČ DPH SK2020361948
Dátum vzniku 01 Februára 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo KYBEKO
Hrnčiarska 58
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 92 629 €
Aktíva 366 847 €
Kontaktné informácie
Email kybeko@kybeko.sk
Phone(s) 0336451144, 0336451176, 0336451177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 295,752
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 295,752
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,245
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,061
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,401
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 349,997
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 349,997
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 349,997
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,163
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,201
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 344,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 92,629
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,356
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 78,681
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,592
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,559
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,469
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,351
C. Služby (účtová skupina 51) 21,348
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,570
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,098
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,723
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,070
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,869
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,888
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,888
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,887
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,183
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 7,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366686 DIČ: 2020361948 IČ DPH: SK2020361948
 • Sídlo: KYBEKO, Hrnčiarska 58, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kysel 0 € (0%) Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
  Mauro Bellandi 0 € (0%) Trnavská 8 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2004Nové sidlo:
   Hrnčiarska 58 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné, než základné služby s ním spojené
   upratovacie a čistiace služby
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.1994
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.1994
   04.11.2004Zrušené sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 901 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava 851 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 901 01
   15.01.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 901 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava 851 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 901 01
   14.01.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   20.03.1995Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s textilnými odpadmi
   01.02.1994Nové obchodné meno:
   KYBEKO, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a spracovanie textílií za účelom ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava