Vytvoriť faktúru

OPTOKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OPTOKON
IČO 31366741
DIČ 2020353093
IČ DPH SK2020353093
Dátum vzniku 10 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPTOKON
Vyšehradská 19
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 472 €
Zisk 687 €
Aktíva 48 799 €
Vlastný kapitál -54 226 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262520668, 0907723222
Mobile phone(s) 0907723222
Fax(es) 0262520670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,517
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,517
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 320
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,914
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,859
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,859
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,145
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,910
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 221
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -53,539
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,568
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,997
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,997
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -99,985
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,941
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -126,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,056
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 671
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 671
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,252
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,542
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,542
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,471
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 133
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,472
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,370
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,113
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 207
D. Služby (účtová skupina 51) 1,334
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,818
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,818
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,647
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366741 DIČ: 2020353093 IČ DPH: SK2020353093
 • Sídlo: OPTOKON, Vyšehradská 19, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Achbergerová konateľ Vyšehradská 19 Bratislava 10.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Achbergerová 29 875 € (90%) Vyšehradská 19 Bratislava
  Ing. Jiří Štefl 3 320 € (10%) Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie masážnych prístrojov
   ožarovanie ultafialovými lúčmi
   astrologické služby
   modelovanie nechtov
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych koktailov
   masérske služby
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   15.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Achbergerová - konateľ Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 10.02.1994
   14.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   14.12.2001Nové predmety činnosti:
   výroba a oprava mechanických prístrojov vláknovej optiky a optoelektroniky
   nákup, predaj a distibúcia optoelektronických, optotechnologických a elektronických prvkov a zariadení
   výroba leaserových komponentov používaných na meranie vo vláknovej optike
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych koktailov
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   13.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   usporadúvanie spoločenských podujatí
   prevádzkovanie masážnych prístrojov
   ožarovanie ultafialovými lúčmi
   astrologické služby
   modelovanie nechtov
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   29.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy autoalarmov
   kúpa, predaj a technické vybavenie bezpečnostnými systémami
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   19.02.1996Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti elektrotechniky
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti vláknovej optiky
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž a opravy autoalarmov
   kúpa, predaj a technické vybavenie bezpečnostnými systémami
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   18.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   10.02.1994Nové obchodné meno:
   OPTOKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava