Vytvoriť faktúru

MULTI VAC SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MULTI VAC SLOVAKIA
IČO 31366821
DIČ 2020329520
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTI VAC SLOVAKIA
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,855
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,283
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 664
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,908
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,855
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,912
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,071
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,767
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,678
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,974
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,543
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,904
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,257
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 89
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4317121.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366821 DIČ: 2020329520
 • Sídlo: MULTI VAC SLOVAKIA, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03 04.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Buttko 4 979 € (75%) Gessayova 16 Bratislava 851 03
  Vladimír Buttko 1 660 € (25%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zoltán Horváth Poľná 56 Gabčíkovo
   Miloš Molitoris Dudvážska 35 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   MULTI VAC SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zoltán Horváth Poľná 56 Gabčíkovo
   Miloš Molitoris Dudvážska 35 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03