Vytvoriť faktúru

CKV Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CKV Consult
IČO 31366848
DIČ 2020313955
IČ DPH SK2020313955
Dátum vzniku 31 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CKV Consult
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 676 €
Zisk 2 380 €
Aktíva 232 798 €
Vlastný kapitál 226 177 €
Kontaktné informácie
Email ckv@ckvconsult.sk
Phone(s) 0243633131, 0243633132, 0243633133, 0903451515
Fax(es) 0243633132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,652
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,652
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 168,978
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,318
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 479
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,855
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 194,630
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 228,557
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 165,970
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 57,608
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,936
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -33,927
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) -35,783
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,421
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,644
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,331
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -40,179
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,676
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,021
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,655
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 99,614
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,670
C. Služby (účtová skupina 51) 14,192
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 62,121
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 669
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,863
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,062
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 159
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 253
X. Výnosové úroky (662) 253
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 903
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 902
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -650
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,412
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,032
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366848 DIČ: 2020313955 IČ DPH: SK2020313955
 • Sídlo: CKV Consult, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Szuhová Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42 06.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Szuhová 6 639 € (100%) Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2014Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   28.02.2014Zrušené sidlo:
   Ostredkova 1 Bratislava 821 02
   12.02.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   reklamné a marketingové služby
   06.12.2006Nové obchodné meno:
   CKV Consult, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti rozvoja regiónov, miest a obcí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie, technicko-organizačné zabezpečenie, realizácia a riadenie projektov v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovania údajov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Szuhová Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42
   05.12.2006Zrušené obchodné meno:
   TANGO, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   17.03.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   16.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   24.01.2002Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, vzdelávacích kurzov a seminárov
   príprava a organizovanie konferencií, kongresov, sympózií a prezentácií
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   29.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   31.01.1994Nové obchodné meno:
   TANGO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ostredkova 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42