Vytvoriť faktúru

ARBOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARBOREX
IČO 31366856
DIČ 2020336780
IČ DPH SK2020336780
Dátum vzniku 20 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARBOREX
Bárdošova 3
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 817 €
Zisk -16 928 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903715677
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,460
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,039
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,208
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 74,460
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,438
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 19,916
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,523
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -61,588
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,928
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,898
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 450
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 37,373
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 73,075
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,996
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,994
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,085
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,817
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,158
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,117
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,542
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,711
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,958
C. Služby (účtová skupina 51) 35,177
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,894
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,860
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,968
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,928
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016