Vytvoriť faktúru

ELAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELAS
IČO 31366899
DIČ 2020345811
IČ DPH SK2020345811
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELAS
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 560 380 €
Zisk -1 328 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421911729644
Mobile phone(s) +421911469374, +421911729640, +421911729641, +421911729642, +421911729644
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,681
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,681
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,681
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,107
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,901
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,757
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 145,788
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,043
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,068
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,328
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 101,745
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,508
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,830
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,673
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,887
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,418
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,348
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,717
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,017
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 560,380
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 490,673
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,738
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,850
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 545,235
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 460,114
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,015
C. Služby (účtová skupina 51) 15,301
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,214
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,562
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,355
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,145
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,529
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,145
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,981
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 105
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 105
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13,698
M. Nákladové úroky (562) 7,300
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,398
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,593
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,552
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,328
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31366899 DIČ: 2020345811 IČ DPH: SK2020345811
 • Sídlo: ELAS, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 16.11.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladislav Čermák 6 639 € (100%) Furdekova 8 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   02.12.2010Noví spoločníci:
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.11.2010
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.11.2010
   01.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   15.07.2010Noví spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   14.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.03.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   14.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.01.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   30.05.2001Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.2001Zrušené sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   04.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   03.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   10.01.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   ELAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava