Vytvoriť faktúru

ENERGY ONE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGY ONE
IČO 31366937
DIČ 2020333612
IČ DPH SK2020333612
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGY ONE
Čachtická 13
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 554 €
Zisk 2 591 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 32,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,947
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,947
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,667
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,624
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,717
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,130
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,238
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,997
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,167
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,400
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,591
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,241
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 186
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,055
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,243
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 877
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,683
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 84,554
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,247
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 74,307
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 79,422
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,262
C. Služby (účtová skupina 51) 41,135
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,510
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,993
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,517
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,741
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,132
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,893
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,583
M. Nákladové úroky (562) 1,416
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,581
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,551
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366937 DIČ: 2020333612 IČ DPH: SK2020333612
 • Sídlo: ENERGY ONE, Čachtická 13, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01 25.11.2013
  Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52 25.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Radoslav Mulik 1 992 € (30%) Černyševského 29 Bratislava 851 01
  Ing. Martin Bartolčič 4 647 € (70%) Vavrinecká 34 Bratislava 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2015Nové predmety činnosti:
   dodávka plynu
   distribúcia elektriny
   07.08.2014Nové predmety činnosti:
   Distribúcia plynu
   10.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52
   Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2013
   Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 25.11.2013
   09.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   Mgr. Peter Bartolčič Bebravská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2004
   22.08.2013Nové obchodné meno:
   ENERGY ONE, s. r. o.
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   TWO spol. s r.o.
   23.10.2007Nové sidlo:
   Čachtická 13 Bratislava 831 06
   22.10.2007Zrušené sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   14.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   30.05.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž, údržby a oprava telekomunikačných zariadení
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   systémová údržba software
   inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológí v rozsahu bezpečného napätia
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti
   konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
   vedenie účtovníctva
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   manipulácia s tovarom
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Bebravská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2004
   29.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   odťahová služba motorových vozidiel
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 18.02.2004
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 18.02.2004
   02.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   15.12.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, športových plavidiel, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb
   prieskum trhu
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   nákup, predaj, prenájom motorových vozidiel
   odťahová služba motorových vozidiel
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Mariánska 9 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Rovníkova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Mariánska 9 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Rovníkova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   22.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   21.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   TWO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava