Vytvoriť faktúru

EKOJURIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOJURIS
IČO 31367046
DIČ 2020870214
IČ DPH SK2020870214
Dátum vzniku 04 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOJURIS
Bajkalská 25
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 92 477 €
Zisk 69 €
Aktíva 29 527 €
Vlastný kapitál 18 576 €
Kontaktné informácie
Email ekojuris@stonline.sk
Phone(s) 0253637181, 0253637182, 0253637183, 0258233238
Mobile phone(s) +421903413281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,899
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,971
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,971
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,971
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,634
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 208
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,079
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,079
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,570
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,777
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,294
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,721
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,899
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,645
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,027
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,239
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,239
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 421
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,431
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,587
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,134
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 783
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 783
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 52
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 52
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 91,451
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 92,477
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,451
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,096
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,399
D. Služby (účtová skupina 51) 17,840
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,857
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,548
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 345
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,974
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,212
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -352
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,029
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367046 DIČ: 2020870214 IČ DPH: SK2020870214
 • Sídlo: EKOJURIS, Bajkalská 25, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava 03.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Medvecký 2 722 € (41%) Ľubovnianska 16 Bratislava
  JUDr. Jarmila Hajachová 1 328 € (20%) Bratislava
  Ing. Imrich Valacsai 2 590 € (39%) Malinovo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   12.01.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   17.12.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   16.12.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   03.03.1999Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   02.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Zrušeny predmety činnosti:
   plastická úprava nechtov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   28.10.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 08
   27.10.1994Zrušené sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Nové sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   plastická úprava nechtov
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava