Vytvoriť faktúru

UTILIS Building - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UTILIS Building
IČO 31367194
DIČ 2020806997
IČ DPH SK2020806997
Dátum vzniku 15 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTILIS Building
Farebná 44
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 800 €
Zisk 3 962 €
Aktíva 476 459 €
Vlastný kapitál 14 142 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243643631, +421243643632, +421243643633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 396,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 296,574
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 217,488
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,670
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,968
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 467
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 410,244
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,166
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,565
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,962
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 283,685
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,106
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 274,479
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,800
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,800
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,525
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,800
C. Služby (účtová skupina 51) 7,404
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 806
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,506
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,275
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,596
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,196
M. Nákladové úroky (562) 7,703
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,493
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,196
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,079
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,117
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367194 DIČ: 2020806997 IČ DPH: SK2020806997
 • Sídlo: UTILIS Building, Farebná 44, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hudec, CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 26.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hudec, CSc. 6 640 € (100%) Dunajská 24 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.10.2010
   07.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.02.2010
   19.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.02.2010
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.07.2006
   05.10.2006Nové obchodné meno:
   UTILIS Building s.r.o.
   Nové sidlo:
   Farebná 44 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenstvo v oblasti softwaru
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prieskum trhu
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, kurzov a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   04.10.2006Zrušené obchodné meno:
   ROZA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie nákupu a predaja
   kozmetické služby
   prevádzkovanie galérie
   organizačno-technické zebezpečenie výstav a veľtrhov
   návrh a realizácia prvkov interiéru
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   03.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.07.2006
   02.08.2006Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   29.01.2004Nové sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   28.01.2004Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   07.10.2002Noví spoločníci:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   06.10.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   25.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie galérie
   organizačno-technické zebezpečenie výstav a veľtrhov
   návrh a realizácia prvkov interiéru
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   15.02.1994Nové obchodné meno:
   ROZA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie nákupu a predaja
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava