Vytvoriť faktúru

R & S SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R & S SLOVAKIA
IČO 31367208
DIČ 2020296498
IČ DPH SK2020296498
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R & S SLOVAKIA
Kopčianska 16
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 586 113 €
Zisk -130 800 €
Aktíva 433 954 €
Vlastný kapitál 1 744 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,810
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,106
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,931
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 175
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 661
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 661
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,810
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -129,056
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 75,351
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 75,351
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,233
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,233
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -76,840
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,840
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -130,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,866
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,641
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,641
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,225
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,969
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,969
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 79
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 482,955
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 586,113
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 482,431
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 524
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 713,881
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 522,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,121
D. Služby (účtová skupina 51) 32,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,945
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,796
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,283
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117,455
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -127,768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -75,191
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XII. Kurzové zisky (663) 84
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,156
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,155
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,072
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -129,840
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -130,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367208 DIČ: 2020296498 IČ DPH: SK2020296498
 • Sídlo: R & S SLOVAKIA, Kopčianska 16, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika 27.10.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Georg Hantak 43 651 € (57.9%) Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika
  Ing. Rudolf Hanták 31 700 € (42.1%) Deutsch - Wagram 2232 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2015Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   19.01.2015Zrušené sidlo:
   Balkánska 46/A Bratislava 851 10
   22.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2005
   21.03.2012Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Hanták Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 2232 Rakúska republika
   24.11.2011Nové sidlo:
   Balkánska 46/A Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.2011
   23.11.2011Zrušené sidlo:
   Haanova 12 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   12.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01
   11.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zelmira Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Klára Hantáková Súmračná 3256/4 Bratislava 851 02
   19.05.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, vedenie účtovných kníh
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prekladateľské práce
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   16.12.2005Nové sidlo:
   Haanova 12 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zelmira Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Klára Hantáková Súmračná 3256/4 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2005
   15.12.2005Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   20.08.2004Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   19.08.2004Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   10.06.2004Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   09.06.2004Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Bern 3006 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava
   30.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pázmány Legionárska 1/9 Bratislava Skončenie funkcie: 19.05.2003
   28.01.2003Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Bern 3006 Švajčiarsko
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Rohstoff und stahlwarenvertriebsges. m.b.H. Rathausstrasse 13/2/13 Wien Rakúska republika
   30.08.2001Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava
   Ing. Ján Pázmány Legionárska 1/9 Bratislava Skončenie funkcie: 19.05.2003
   29.08.2001Zrušené sidlo:
   Belinského 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Paulen Belinskoho 21 Bratislava 851 01
   11.11.1998Nové sidlo:
   Belinského 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Paulen Belinskoho 21 Bratislava 851 01
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Pavlen Ľubovnianska 1 Bratislava
   16.02.1994Nové obchodné meno:
   R & S SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rohstoff und stahlwarenvertriebsges. m.b.H. Rathausstrasse 13/2/13 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Pavlen Ľubovnianska 1 Bratislava