Vytvoriť faktúru

T GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T GROUP
IČO 31367259
DIČ 2020329542
IČ DPH SK2020329542
Dátum vzniku 11 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T GROUP
Vavilovova 3/1143
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 820 €
Zisk -801 €
Aktíva 19 321 €
Vlastný kapitál 2 631 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.t-group.sk
Phone(s) +421244645071
Mobile phone(s) +421905605781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 975
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 975
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,812
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 316
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,186
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,424
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,077
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,830
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 60
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,134
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -801
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,247
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 486
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,761
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 390
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,714
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,820
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,820
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 543
C. Služby (účtová skupina 51) 12,662
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,614
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,382
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 437
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,615
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 278
M. Nákladové úroky (562) 97
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -278
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 159
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367259 DIČ: 2020329542 IČ DPH: SK2020329542
 • Sídlo: T GROUP, Vavilovova 3/1143, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01 11.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Zelman 3 353 € (50%) Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01
  Emília Búciová 3 353 € (50%) Záhrebská 11 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2010Nové sidlo:
   Vavilovova 3/1143 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   22.01.2010Zrušené sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   06.10.2006Nové sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   05.10.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   03.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 851 01
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava 811 05
   02.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   23.05.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01 Vznik funkcie: 11.02.1994
   22.05.2003Zrušené sidlo:
   Popradská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   17.07.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   16.07.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   T GROUP s.r.o.
   01.12.1994Zrušené obchodné meno:
   TATRATRON GROUP s.r.o.
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   TATRATRON GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   školiteľská činnosť v oblasti programového vybavenia
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava