Vytvoriť faktúru

SLOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOTECH
IČO 31367275
DIČ 2020896581
IČ DPH SK2020896581
Dátum vzniku 17 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOTECH
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 798 €
Zisk -19 239 €
Aktíva 53 808 €
Vlastný kapitál -21 967 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,297
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,707
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,442
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,028
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,297
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,206
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -56,821
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,239
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 70,503
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,004
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,723
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,338
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,077
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 866
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 58,499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,798
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,798
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 75,974
C. Služby (účtová skupina 51) 34,774
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,213
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,987
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,176
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,024
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 103
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,279
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367275 DIČ: 2020896581 IČ DPH: SK2020896581
 • Sídlo: SLOTECH, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Zanoni Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika 30.06.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 33 194 € (100%) Hinterbrühl 2371 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2010Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   11.03.2010Zrušené sidlo:
   Ľubietovská 10 Bratislava 851 01
   02.12.2005Nové sidlo:
   Ľubietovská 10 Bratislava 851 01
   01.12.2005Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   02.08.2005Noví spoločníci:
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Zanoni Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.06.2005
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 04.12.2003
   19.03.2004Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 04.12.2003
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Kuřil Krížna 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   23.03.2001Nové sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka a prenájom biliardových stolov
   prevádzka a prenájom stolov určených na spoločenské hry
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Juraj Kuřil Krížna 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   22.03.2001Zrušené sidlo:
   Fedákova 36 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Kuřil Fedákova 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   17.02.1994Nové obchodné meno:
   SLOTECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedákova 36 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   prenájom a leasing výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Juraj Kuřil Fedákova 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava