Vytvoriť faktúru

STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
IČO 31367305
DIČ 2020315451
IČ DPH SK2020315451
Dátum vzniku 18 Februára 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
Kvačalova 51
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 168 €
Zisk 4 649 €
Aktíva 48 561 €
Vlastný kapitál 15 427 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,135
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 134,193
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,884
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,668
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 151,135
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,077
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,380
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,146
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,649
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,058
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 635
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,812
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,476
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 237
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,137
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,962
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 152,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 18,751
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 118,929
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,488
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 145,609
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,751
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,085
C. Služby (účtová skupina 51) 92,566
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,690
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 346
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,169
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,002
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,559
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,278
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 58
XI. Kurzové zisky (663) 58
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 628
M. Nákladové úroky (562) 124
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 504
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -570
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,989
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,340
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015