Vytvoriť faktúru

TERLAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERLAN
Stav Zrušená
IČO 31367321
DIČ 2020344117
Dátum vzniku 17 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERLAN
Košická 56
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 24 654 €
Vlastný kapitál -79 059 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255563306
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,654
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,700
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,700
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,954
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,439
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,929
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,929
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ -1,490
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,062
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 13
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,049
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,453
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,453
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,654
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,539
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 508
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -86,206
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,540
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,746
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,965
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,323
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,111
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,111
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 490
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,139
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,377
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,228
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,228
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
 • IČO:31367321 DIČ: 2020344117
 • Sídlo: TERLAN, Košická 56, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   21.12.2001Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   17.02.1994Nové obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným