Vytvoriť faktúru

AM Sudop - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AM Sudop
IČO 31367402
DIČ 2020353082
IČ DPH SK2020353082
Dátum vzniku 15 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AM Sudop
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 580 €
Zisk 66 100 €
Aktíva 99 184 €
Vlastný kapitál 71 783 €
Kontaktné informácie
Email amsudop@slovanet.sk
Phone(s) 0262520920, 0262520921, 0262520922, 0905322516, 0905844599, 062520920
Mobile phone(s) +421905844599
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,749
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,749
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,432
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,291
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 316
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 98,656
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 138,181
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 122,724
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 64,994
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 20,259
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,269
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 66,100
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,457
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,436
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,702
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 247
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,734
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 753
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 21
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 105,580
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 105,580
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,233
C. Služby (účtová skupina 51) 6,913
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,040
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,303
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 602
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 85,059
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,434
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 321
N. Kurzové straty (563) 272
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -314
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 84,745
P. Daň z príjmov (591, 595) 18,645
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 66,100
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016