Vytvoriť faktúru

SETRATON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SETRATON
IČO 31367461
DIČ 2020333634
IČ DPH SK2020333634
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETRATON
Na Revíne 11
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 257 780 €
Zisk 43 401 €
Aktíva 306 085 €
Vlastný kapitál 163 209 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.sluchadla-plantronics.sk;http://www.sluchatka.sk
Phone(s) +421254653864
Fax(es) 0254773231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 409,590
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,194
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,194
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,869
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,966
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,966
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,879
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,786
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,786
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,093
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 302,024
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 297,718
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,527
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,527
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,590
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 282,861
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,135
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,135
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 231,686
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,401
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,058
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 138
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 138
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 124,920
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,788
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,626
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,875
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,183
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,448
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,671
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 257,780
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 257,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 257,194
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,387
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 146,455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,869
D. Služby (účtová skupina 51) 18,167
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,452
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,617
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,232
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 720
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,875
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,875
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,289
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,010
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 219
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 219
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,791
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367461 DIČ: 2020333634 IČ DPH: SK2020333634
 • Sídlo: SETRATON, Na Revíne 11, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21 16.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Gireth 6 639 € (100%) Družstevná 16 Svätý Jur 900 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   čistiace a upratovacie služby
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 16.02.1994
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.02.1994
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.02.1994
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   SETRA SERVICE Trading, s.r.o. IČO: 49 617 061 Na Kodymce 37 Praha 6 Česká republika
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   13.04.2000Noví spoločníci:
   SETRA SERVICE Trading, s.r.o. IČO: 49 617 061 Na Kodymce 37 Praha 6 Česká republika
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   12.04.2000Zrušeny spoločníci:
   SETRA - TRADING spol. s r.o. IČO: 49 617 061 Bezova 1658 Praha 4 Česká republika
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Gireth , ml. Na Revíne 11 Bratislava
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   15.06.1998Nové sidlo:
   Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   SETRA - TRADING spol. s r.o. IČO: 49 617 061 Bezova 1658 Praha 4 Česká republika
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Gireth , ml. Na Revíne 11 Bratislava
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   14.06.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 835 26
   Zrušeny spoločníci:
   SETRA - TRADING spol. s r.o. Bezova 1658 Praha 4 Česká republika
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Gireth , ml. Na Revíne 11 Bratislava
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   16.02.1994Nové obchodné meno:
   SETRATON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 835 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj telefónnych prístrojov a telekomunikačnej techniky
   nákup, predaj a sprostredkovnie predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   SETRA - TRADING spol. s r.o. Bezova 1658 Praha 4 Česká republika
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Gireth , ml. Na Revíne 11 Bratislava
   Doc.Ing. Igor Gireth , CSc. Na Revíne 11 Bratislava