Vytvoriť faktúru

KAPPA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAPPA TRADE
IČO 31367577
DIČ 2020315495
IČ DPH SK2020315495
Dátum vzniku 01 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPPA TRADE
Prievozská 38
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 176 218 €
Zisk -19 165 €
Aktíva 1 273 958 €
Vlastný kapitál 44 442 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kappatrade.sk
Phone(s) +421253417426, +421253417429
Fax(es) 0253417456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,028,264
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 891,040
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 137,224
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 219,544
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 194,561
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,637
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,247,808
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,276
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,138
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,165
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,222,532
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,017
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 312,551
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 271,190
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,979
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,588
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,794
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,293
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 381
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 889,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 176,218
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,611
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 166,330
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,277
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 189,327
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,379
C. Služby (účtová skupina 51) 25,026
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 72,037
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,283
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,545
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -419
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,099
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,109
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,159
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,056
M. Nákladové úroky (562) 5,764
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 292
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,056
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,165
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367577 DIČ: 2020315495 IČ DPH: SK2020315495
 • Sídlo: KAPPA TRADE, Prievozská 38, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava 05.12.1997
  JUDr. Juraj Trokan Vajanského 10 Trnava 917 00 16.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mina Livsmedel, s. r. o. 6 639 € (100%) Trnava 917 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Mina Livsmedel, s. r. o. IČO: 36 231 487 Hlavná č. 31 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Juraj Trokan Vajanského 10 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 16.12.2003
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1997
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   04.12.2001Noví spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   03.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Hodál Jasovská 12 Bratislava
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   29.09.1998Nové sidlo:
   Prievozská 38 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   28.09.1998Zrušené sidlo:
   Krásna 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Vladimír Hodál Jasovská 12 Bratislava
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Štefan Barták Gajova 11 Bratislava
   Dušan Krajči Karloveská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.1997Nové obchodné meno:
   KAPPA TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krásna 29 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Krajči Karloveská 12 Bratislava
   12.02.1997Zrušené obchodné meno:
   J. W. TRADE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajzova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Weigl Křoví 69 Žďár nad Sázavou Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Krúg Mierová 1430/45 Galanta
   25.11.1994Nové obchodné meno:
   J. W. TRADE, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Štefan Barták Gajova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Krúg Mierová 1430/45 Galanta
   24.11.1994Zrušené obchodné meno:
   SONEX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   SONEX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bajzova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Weigl Křoví 69 Žďár nad Sázavou Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava