Vytvoriť faktúru

TUMA - P0L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TUMA - P0L
IČO 31367585
DIČ 2020353071
Dátum vzniku 28 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TUMA - P0L
Budatínska 73
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 826 €
Zisk 1 713 €
Aktíva 6 988 €
Vlastný kapitál 5 932 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254414444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,728
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,728
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,038
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,038
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 877
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 877
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 877
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,813
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,728
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,644
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -708
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -708
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,713
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,084
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 28
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,056
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 181
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,826
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,826
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,247
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,579
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,479
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,068
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,549
D. Služby (účtová skupina 51) 6,741
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,094
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,279
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 802
4. Sociálne náklady (527, 528) 13
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,468
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,193
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367585 DIČ: 2020353071
 • Sídlo: TUMA - P0L, Budatínska 73, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06 17.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Tuška 3 319 € (50%) Budatínska 73 Bratislava 851 06
  Ryszard Lasyk 3 319 € (50%) Zakopané 345 00 Poľsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   TUMA - P0L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava