Vytvoriť faktúru

INPACE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INPACE
IČO 31367607
DIČ 2020896603
IČ DPH SK2020896603
Dátum vzniku 17 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPACE
Janka Alexyho 9
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 948 €
Zisk 3 407 €
Aktíva 18 129 €
Vlastný kapitál 68 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903407911, +421903240911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,860
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,301
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,860
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,474
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,206
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,443
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,407
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,386
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 419
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,967
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 571
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,725
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,590
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 249
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,220
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 48
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,038
C. Služby (účtová skupina 51) 24,612
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,789
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 460
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,728
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,001
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,646
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,239
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015