Vytvoriť faktúru

E-BA tpz - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E-BA tpz
IČO 31367712
DIČ 2020318212
IČ DPH SK2020318212
Dátum vzniku 28 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-BA tpz
Votrubova 11
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 883 412 €
Zisk 12 230 €
Aktíva 4 097 856 €
Vlastný kapitál 730 791 €
Kontaktné informácie
Email info@e-ba.sk
Webová stránka http://www.e-ba.sk
Phone(s) +421253412281
Fax(es) 0253412492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,761,686
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 200,615
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 200,615
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 49,136
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,479
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 150,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,560,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,597,949
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,597,949
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,751,863
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,624,190
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,624,190
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,516
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 210,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 206,740
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 380
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 380
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,761,686
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,022
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 540,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 540,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,099
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,099
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,693
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 251,291
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,598
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,230
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,664
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,410,399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,163
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,409,077
12. Odložený daňový záväzok (481A) 159
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,602,112
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,585,031
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,585,031
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,213
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,971
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,897
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,883,007
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,883,412
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,605,711
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 277,296
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,842,523
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,315,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,743
D. Služby (účtová skupina 51) 398,418
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,008
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,627
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,115
4. Sociálne náklady (527, 528) 266
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 144
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,644
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,644
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 22,588
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,753
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,889
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,691
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,322
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,322
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 369
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,607
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,282
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,052
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,861
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367712 DIČ: 2020318212 IČ DPH: SK2020318212
 • Sídlo: E-BA tpz, Votrubova 11, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 27.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Karin Urbanová 540 000 € (100%) Votrubova 11 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.12.2013
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   25.07.2005Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   24.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   11.03.2005Nové obchodné meno:
   E-BA tpz, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   10.03.2005Zrušené obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovnie medicínskych a medicínskotechnických prístrojov, zariadení ako aj spotrebného tovaru príslušenstva, jednotlivých častí a náhradných súčiastok v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a servis elektrických strojov a prístrojov súvisiacich s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava