Vytvoriť faktúru

TERMODOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMODOM
IČO 31367771
DIČ 2020313999
IČ DPH SK2020313999
Dátum vzniku 02 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMODOM
Trenčianska 28
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 353 €
Zisk 11 311 €
Aktíva 68 771 €
Vlastný kapitál 13 911 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903208174, +421903708768
Fax(es) 0253416278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,721
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 42,476
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,854
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 84,721
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,221
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,893
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,239
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,861
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,311
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,500
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,714
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,021
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,934
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,231
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,353
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,603
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,769
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,035
C. Služby (účtová skupina 51) 11,193
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,677
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,625
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,584
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,602
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,314
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,314
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,313
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,271
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015