Vytvoriť faktúru

MOSTRO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOSTRO SLOVAKIA
IČO 31367861
DIČ 2020344095
IČ DPH SK2020344095
Dátum vzniku 03 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSTRO SLOVAKIA
Rosinská 4
01008
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 043 €
Zisk -132 461 €
Aktíva 2 649 920 €
Vlastný kapitál 2 022 647 €
Kontaktné informácie
Email slovensko@mpowergroup.eu
Phone(s) 0373141120, 0902174274
Mobile phone(s) 0902174274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 46,779
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 46,779
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 303,405
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 230,071
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,197
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 350,184
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -204,497
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 600,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 600,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 174,450
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -847,150
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -132,461
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 554,681
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 358,590
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 195,358
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 183,756
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,393
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,209
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 45,346
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 221,601
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,096
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 356,745
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 36,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,346
C. Služby (účtová skupina 51) 77,148
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 151,626
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 333
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 79,230
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -73,702
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 141,409
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 39,009
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 36,765
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,217
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95,662
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 44,945
M. Nákladové úroky (562) 11,432
N. Kurzové straty (563) -1,200
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 40,485
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56,653
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -130,355
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,106
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -132,461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367861 DIČ: 2020344095 IČ DPH: SK2020344095
 • Sídlo: MOSTRO SLOVAKIA, Rosinská 4, 01008, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2003Nové sidlo:
   Rosinská 4 Žilina 010 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Košík Cintorínska 41/7 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 01.07.2003
   31.07.2003Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Repa Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2003
   06.05.2002Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s IČO: 49 240 013 Komořanská 1900/63 Praha 4 143 14 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Repa Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2003
   05.05.2002Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniakova 11 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   02.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a periodické skúšky priemyselných armatúr, vrátane skúšok pevnosti, tesnosti a životnosti s vylúčením skúšobníctva
   15.04.1996Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   14.04.1996Zrušené sidlo:
   Kremeľská 24 Bratislava 841 05
   05.04.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Briatka Súmračná 13 Bratislava
   03.03.1994Nové obchodné meno:
   MOSTRO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 24 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Briatka Súmračná 13 Bratislava
   Ing. Ľudovít Drus Rovniakova 11 Bratislava