Vytvoriť faktúru

GEOTEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOTEAM
IČO 31367917
DIČ 2020302295
IČ DPH SK2020302295
Dátum vzniku 07 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOTEAM
Gunduličova 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 551 387 €
Zisk -48 763 €
Aktíva 236 836 €
Vlastný kapitál 118 566 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254777980
Fax(es) 0254434820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 186,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,602
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,602
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,225
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,585
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 93,435
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 93,435
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,209
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,511
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,511
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 108
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 590
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,941
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,829
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,653
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 557
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 186,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,961
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,961
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,966
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,900
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,934
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,763
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,037
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,072
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,072
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 35,822
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 71,173
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,090
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,450
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,647
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,335
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,439
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,330
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 540,036
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 551,387
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 502,555
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,481
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,964
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 434,840
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,198
D. Služby (účtová skupina 51) 61,594
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,334
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,187
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,420
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,727
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,281
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,349
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 133
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,235
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,577
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,404
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 327
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 302
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,570
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,345
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,345
O. Kurzové straty (563) 1,039
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,186
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,820
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,943
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367917 DIČ: 2020302295 IČ DPH: SK2020302295
 • Sídlo: GEOTEAM, Gunduličova 1, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 18.11.2005
  Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 01.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloslav Moravec 6 639 € (100%) Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2013Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   13.06.2012Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   04.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.05.2012
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   01.12.2005Nové predmety činnosti:
   zhotovovanie www stránok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 18.11.2005
   30.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.04.2004Nové sidlo:
   Gunduličova 1 Bratislava 811 05
   20.04.2004Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava geodetických a stavebných meracích prístrojov
   11.10.2000Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   10.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   04.02.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   05.06.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie opráv geodetických prístrojov
   geodetické a kartografické práce
   prenájom geodetických prístrojov a pomôcok
   podnikateľské poradenstvo
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   09.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   08.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   GEOTEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie fotokopírovacích služieb
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava