Vytvoriť faktúru

P.M.P. TLAČIAREŇ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.M.P. TLAČIAREŇ
IČO 31367941
DIČ 2020315473
IČ DPH SK2020315473
Dátum vzniku 07 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.M.P. TLAČIAREŇ
Hraničná 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 100 727 €
Zisk 83 200 €
Aktíva 658 109 €
Vlastný kapitál 43 416 €
Kontaktné informácie
Email office@pmp.sk
Phone(s) 0253411511, 0253637567, 0253411555
Mobile phone(s) 0908791621
Fax(es) 0253637567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 731,707
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 334,456
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 334,456
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 334,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,825
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,901
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,901
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 315,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 308,374
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,374
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,075
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,475
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,426
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 27
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,399
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 731,707
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,617
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,863
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 780
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 23,307
2. Ostatné fondy (427, 42X) 23,307
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,504
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,504
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 242,843
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,212
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 239,631
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 355,443
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125,079
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125,079
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,367
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,827
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,339
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,263
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 96,568
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,804
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,095,868
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,100,727
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 964,401
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 131,467
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,378
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,481
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 984,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 387,930
D. Služby (účtová skupina 51) 196,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 271,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 195,068
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,367
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,578
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,463
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,463
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,006
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,884
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 116,151
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 511,376
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,072
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,484
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,484
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 588
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367941 DIČ: 2020315473 IČ DPH: SK2020315473
 • Sídlo: P.M.P. TLAČIAREŇ, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 07.03.1994
  Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 19.12.2002
  Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava 19.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Pál 2 324 € (33.3%) Mýtna 5 Pezinok 902 01
  Vladimír Matúšek 2 324 € (33.3%) Cajlanská 84 Pezinok
  Ivan Páleník 2 324 € (33.3%) Sibírska 50 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.03.1994
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok Vznik funkcie: 19.12.2002
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.2002
   13.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   24.10.2000Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   23.10.2000Zrušené sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej výroby
   nákup a predaj tlačív a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01