Vytvoriť faktúru

Blitz Blank Facility Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Blitz Blank Facility Services
Stav Zrušená
IČO 31368000
DIČ 2020333667
Dátum vzniku 01 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Blitz Blank Facility Services
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 629 652 €
Zisk -106 724 €
Kontaktné informácie
Email dussmann@dussmann.sk
Phone(s) 0255576363
Fax(es) 0255576422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,144,527
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 153,755
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 388
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 388
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 153,367
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 153,367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 989,547
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 889,368
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 369,055
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 369,055
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 520,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 313
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 100,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 592
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 99,587
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,225
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,144,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 397,844
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 320,100
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 320,100
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 520,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,307
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,307
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 42,145
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 42,145
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -385,984
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -385,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -106,724
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 746,683
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 542,727
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 520,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,908
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,819
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 190,654
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,686
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,686
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 18,936
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,109
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,955
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,748
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,220
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,302
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,629,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,629,652
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,623,282
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,666
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,704
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,716,154
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 136,402
D. Služby (účtová skupina 51) 406,623
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,089,033
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 786,094
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 253,716
4. Sociálne náklady (527, 528) 49,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,784
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,185
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,185
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,742
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -86,502
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,080,257
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,345
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,872
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,872
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,473
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,341
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -103,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -106,724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368000 DIČ: 2020333667
 • Sídlo: Blitz Blank Facility Services, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Blitz Blank Facility Services s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   údržba, hygiena a čistenie budov, komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane ošetrovania rastlín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   činnosť realitnej kancelárie
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   správa bytového/nebytového fondu
   prípravné práce k realizácii stavby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.
   správa registratúry
   Zrušeny spoločníci:
   Blitz - Blank Reinigung - Dienstleistungsunternehmen s. r. o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Smatanová Koreničova 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.07.2014
   Tomas Wahlig Cumberlandstrasse 111/25 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.07.2014
   08.08.2014Nové obchodné meno:
   Blitz Blank Facility Services s.r.o.
   07.08.2014Zrušené obchodné meno:
   P. DUSSMANN, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tuleja Kaštieľska 2 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.02.2014
   01.08.2014Noví spoločníci:
   Blitz - Blank Reinigung - Dienstleistungsunternehmen s. r. o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Smatanová Koreničova 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.07.2014
   Tomas Wahlig Cumberlandstrasse 111/25 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.07.2014
   31.07.2014Zrušeny spoločníci:
   P. DUSSMANN, s.r.o. Linz Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Peter Tuleja Kaštieľska 2 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.02.2014
   04.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Mattová Studené 604 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 10.02.2009
   05.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Čarvaga Konopná 3 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 22.08.2012
   07.05.2013Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   06.05.2013Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   30.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   28.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Čarvaga Konopná 3 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 22.08.2012
   20.10.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.
   08.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Günter Oberhauser Unterhart 47 Feldkirchen an der Donau 4101 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2006
   17.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Monika Mattová Studené 604 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 10.02.2009
   10.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Čarnoký Hôrka 34/7 Margecany 055 01 Vznik funkcie: 23.07.2008
   22.08.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   správa bytového/nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Čarnoký Hôrka 34/7 Margecany 055 01 Vznik funkcie: 23.07.2008
   19.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pavlačič Malé námestie 16 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 28.08.2007
   07.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pavlačič Malé námestie 16 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 28.08.2007
   12.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Günter Oberhauser Unterhart 47 Feldkirchen an der Donau 4101 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2006
   11.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Guttmann dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 565/35 Bratislava - Ružinov
   23.03.2001Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Guttmann dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 565/35 Bratislava - Ružinov
   22.03.2001Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Guttmann Gallayova 3 Bratislava
   11.04.2000Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   03.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Svetozár Hazucha Gallayova 3 Bratislava 841 02
   22.03.1999Zrušeny predmety činnosti:
   stráženie osôb a majetku
   transport peňazí
   27.07.1998Noví spoločníci:
   P. DUSSMANN, s.r.o. Linz Rakúska republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   P. DUSSMANN, s.r.o. Linz Rakúska republika
   21.06.1994Nové predmety činnosti:
   stráženie osôb a majetku
   transport peňazí
   pohostinská činnosť
   údržba, hygiena a čistenie budov, komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane ošetrovania rastlín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   činnosť realitnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Svetozár Hazucha Gallayova 3 Bratislava 841 02
   20.06.1994Zrušeny predmety činnosti:
   údržba, hygiena a čistenie budov, komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane ošetrovania rastlín
   kúpa a predaj kancelárskych potrieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   P. DUSSMANN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba, hygiena a čistenie budov, komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane ošetrovania rastlín
   kúpa a predaj kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   P. DUSSMANN, s.r.o. Linz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Guttmann Gallayova 3 Bratislava