Vytvoriť faktúru

MicroStep - Vox - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MicroStep - Vox
IČO 31368174
DIČ 2020353137
IČ DPH SK2020353137
Dátum vzniku 10 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - Vox
Černyševského 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 400 732 €
Zisk 3 823 €
Aktíva 139 104 €
Vlastný kapitál 117 984 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905756607
Mobile phone(s) 0905756607
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152,414
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,011
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,011
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,011
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,727
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34,888
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,888
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,854
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,985
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 676
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,414
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,475
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,475
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,870
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,870
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,823
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,459
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,557
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,140
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,049
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,037
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,816
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,084
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 64
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 64
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 400,732
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 400,732
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 400,629
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 287,117
D. Služby (účtová skupina 51) 21,202
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,016
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,065
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,041
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,910
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,192
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,464
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,464
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 50
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,615
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,076
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,310
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 691
O. Kurzové straty (563) 317
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 374
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -648
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,605
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368174 DIČ: 2020353137 IČ DPH: SK2020353137
 • Sídlo: MicroStep - Vox, Černyševského 15, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 16.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Mráz 1 328 € (20%) Černyševského 15 Bratislava 851 01
  MicroStep, spol. s r.o. 2 988 € (45%) Bratislava 831 03
  Micro Step - HDO s.r.o. 1 328 € (20%) Bratislava 821 01
  MicroStep - Energo, spol. s r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2005Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01
   MicroStep - Energo, spol. s r.o. Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.07.1998
   15.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   19.10.1998Nové obchodné meno:
   MicroStep - Vox, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Micro Step - HDO s.r.o. IČO: 31 341 624 Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   18.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   10.03.1994Nové obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava