Vytvoriť faktúru

Anténa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Anténa
IČO 31368182
DIČ 2020296630
IČ DPH SK2020296630
Dátum vzniku 01 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 265 €
Zisk -17 305 €
Aktíva 187 393 €
Vlastný kapitál 189 763 €
Kontaktné informácie
Email antena@stonline.sk
Phone(s) 0243411911, 0243641881
Mobile phone(s) 0905928273
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 209,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 201,816
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 201,816
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,612
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,080
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,180
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,180
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,801
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -439
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -439
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,099
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,099
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 251
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 209,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,463
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 420,900
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 420,900
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -231,798
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -231,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,305
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,944
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,044
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -978
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -978
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 430
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 900
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34,740
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 11,580
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,160
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,178
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,265
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,178
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,087
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,449
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,668
D. Služby (účtová skupina 51) 7,121
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 430
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 430
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,671
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,671
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,248
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,389
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 162
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,345
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,305
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31368182 DIČ: 2020296630 IČ DPH: SK2020296630
 • Sídlo: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 01.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Daniel Alan Plett Rádiová 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   05.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   23.08.2013Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   22.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   08.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   08.12.2000Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   14.11.1995Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01