Vytvoriť faktúru

Anténa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Anténa
IČO 31368182
DIČ 2020296630
IČ DPH SK2020296630
Dátum vzniku 01 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 381 €
Zisk 6 669 €
Aktíva 187 393 €
Vlastný kapitál 189 763 €
Kontaktné informácie
Email antena@stonline.sk
Phone(s) 0243411911, 0243641881
Mobile phone(s) 0905928273
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,413
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 192,248
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 192,248
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,044
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,916
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,180
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,180
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -10
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -684
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -684
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 674
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,746
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,746
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 249
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,413
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,132
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 420,900
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 420,900
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -249,103
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -249,103
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,669
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 551
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 551
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -409
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,730
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,730
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,242
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,381
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,949
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,013
D. Služby (účtová skupina 51) 4,732
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,568
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,568
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,084
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,204
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,629
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,669
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
 • IČO:31368182 DIČ: 2020296630 IČ DPH: SK2020296630
 • Sídlo: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Alan Plett Luhačovická 3674/27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Ing. Elena Kragelj Ondráčková Bartókova 4 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   17.07.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry