Vytvoriť faktúru

COMAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMAG
IČO 31368506
DIČ 2020292505
IČ DPH SK2020292505
Dátum vzniku 16 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAG
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 000 €
Zisk -18 995 €
Aktíva 45 109 €
Vlastný kapitál -260 712 €
Kontaktné informácie
Email hegerova@domslov.sk
Phone(s) 49212816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,362
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 42,362
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,377
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,902
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 423
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,739
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -279,708
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 73,028
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 73,028
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 330
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -334,071
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,995
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 333,447
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 332,665
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,095
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,280
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 327,240
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65
C. Služby (účtová skupina 51) 6,592
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,763
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,238
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,343
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,798
M. Nákladové úroky (562) 2,691
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,797
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,035
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015