Vytvoriť faktúru

SURFIN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SURFIN Slovakia
IČO 31368549
DIČ 2020333689
IČ DPH SK2020333689
Dátum vzniku 08 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURFIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 835 752 €
Zisk 40 432 €
Aktíva 526 385 €
Vlastný kapitál 75 530 €
Kontaktné informácie
Email surfin@surfin.sk
Webová stránka http://www.surfin.sk
Phone(s) +421243411048, +421243411058, +421243423728, +421243643524, +421243643525
Fax(es) 0243643525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 475,335
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,459
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,459
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,459
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 469,374
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,941
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,941
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 385,247
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 384,947
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,947
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,186
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 502
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 502
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475,335
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,434
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,807
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,807
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,432
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,901
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 47
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 47
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 390,189
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 220,008
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,008
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145,518
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,061
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,665
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 828,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 835,752
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 798,717
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,594
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 178
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,180
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 783,791
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 679,303
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,433
D. Služby (účtová skupina 51) 50,182
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,602
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,315
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,688
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,599
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 862
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,120
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,120
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,352
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,961
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,571
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 222
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -211
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,750
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,318
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368549 DIČ: 2020333689 IČ DPH: SK2020333689
 • Sídlo: SURFIN Slovakia, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 24.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SURFIN s.r.o. 32 199 € (97%) Brno 625 00 Česká republika
  Zdeněk Plaček 996 € (3%) Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   06.12.2013Noví spoločníci:
   Zdeněk Plaček Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
   05.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   10.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   09.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   13.12.2008Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   31.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   01.10.2005Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   06.04.2004Nové sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   05.04.2004Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   02.11.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   01.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava
   28.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   29.05.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   09.04.1997Nové sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   25.04.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   SURFIN Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovnie obchodu
   sprostredkovnie výkonu služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   ekologicky čistá povrchová úprava materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava