Vytvoriť faktúru

DREVOCOMERC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVOCOMERC
IČO 31368565
DIČ 2020345877
IČ DPH SK2020345877
Dátum vzniku 16 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOCOMERC
Staré Grunty 202
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 410 647 €
Zisk 3 315 €
Aktíva 51 700 €
Vlastný kapitál 24 441 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265425205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,239
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 172
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 172
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 172
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,382
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,231
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,153
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,078
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,139
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,377
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 685
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,239
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,138
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,315
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,483
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,827
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,827
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,490
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 410,647
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 410,647
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 410,647
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,338
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 379,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,304
D. Služby (účtová skupina 51) 21,838
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 417
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 417
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 20
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 122
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,023
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,882
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,771
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,771
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,429
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,114
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,315
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368565 DIČ: 2020345877 IČ DPH: SK2020345877
 • Sídlo: DREVOCOMERC, Staré Grunty 202, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 16.03.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mirko Strelec 6 639 € (100%) Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2003Nové sidlo:
   Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.03.1994
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DREVOCOMERC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava