Vytvoriť faktúru

Inter Data Software - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Inter Data Software
IČO 31368611
DIČ 2020329575
IČ DPH SK2020329575
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Inter Data Software
Prešovská 39
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 278 €
Zisk 3 538 €
Aktíva 16 693 €
Vlastný kapitál 816 €
Kontaktné informácie
Email idssoftware@stonline.sk
Phone(s) +421255567226
Fax(es) 0255567226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,739
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,739
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,739
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,099
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,900
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,333
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,838
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,516
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,662
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,538
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,322
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,699
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,623
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,218
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 391
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,326
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 688
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,278
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,703
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,392
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,183
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,677
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,896
C. Služby (účtová skupina 51) 7,386
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,466
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 436
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,237
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 95
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,664
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,601
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,316
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,498
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368611 DIČ: 2020329575 IČ DPH: SK2020329575
 • Sídlo: Inter Data Software, Prešovská 39, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01 19.12.1995
  Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01 09.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Kováč 3 320 € (50%) Belinského 15 Bratislava 851 01
  Anna Kováčová 3 320 € (50%) Belinského 15 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   09.10.1997Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 05
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   07.08.1996Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 05
   06.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   15.03.1994Nové obchodné meno:
   Inter Data Software spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizovné spracovanie dát
   nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01