Vytvoriť faktúru

Ultra Print Digital - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ultra Print Digital
IČO 31368646
DIČ 2020329586
IČ DPH SK2020329586
Dátum vzniku 14 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ultra Print Digital
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 775 €
Zisk 15 917 €
Aktíva 407 687 €
Vlastný kapitál 278 101 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245244887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 397,163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 385,275
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,275
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,275
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 335,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 335,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,554
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,701
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,754
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,754
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 947
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 853
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 518
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 334
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 334
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 397,163
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 29,536
2. Ostatné fondy (427, 42X) 29,536
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 148,168
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 148,168
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 93,094
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,917
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 732
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 28
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 704
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,136
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,565
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,565
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,059
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,787
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 277
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,775
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,775
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,775
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,536
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,389
D. Služby (účtová skupina 51) 23,925
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,027
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,909
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,008
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,110
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 517
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,818
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,818
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 317
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,461
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,020
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 610
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 101
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 509
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 410
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,221
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,304
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368646 DIČ: 2020329586 IČ DPH: SK2020329586
 • Sídlo: Ultra Print Digital, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 25.10.1997
  Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 25.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján Holčík 4 415 € (66.5%) 231 Miloslavov 900 42
  Ing. Miriam Holčíková 2 224 € (33.5%) 231 Miloslavov 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2014Nové obchodné meno:
   Ultra Print Digital, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   fotografické služby
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   skladovanie
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   03.01.2014Zrušené obchodné meno:
   PR Monitor, s.r.o.
   29.01.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   28.01.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   04.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   03.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   07.12.2004Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42
   Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 25.10.1997
   Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 25.10.1997
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 25.10.1997
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 25.10.1997
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   29.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   28.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   26.06.2000Nové obchodné meno:
   PR Monitor, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie kongresov a výstav
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - poradenstvo v oblasti marketingu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - poradenstvo v oblasti styku s verejnosťou
   25.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Monitor consulting and trading, spol. s r.o. /skrátený názov MCT, spol. s r.o./
   06.05.1999Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná činnosť
   podnikateľské poradenstvo-obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   05.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   18.09.1998Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup, péredaj, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami-správa nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho prenajímania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   17.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup, predaj, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Ján Holčík, ml. Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   18.12.1995Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Ján Holčík, ml. Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Estónska 43 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   MONITOR, spol. s r.o Estónska 43 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Holčík Šťastná 3 Bratislava 821 02
   Miriam Prokešová ČSA 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Branislav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MONITOR, spol. s r.o Estónska 43 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Holčík Šťastná 3 Bratislava 821 02
   Miriam Prokešová ČSA 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Branislav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   14.03.1994Nové obchodné meno:
   Monitor consulting and trading, spol. s r.o. /skrátený názov MCT, spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Estónska 43 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup, predaj, sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   MONITOR, spol. s r.o Estónska 43 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Holčík Šťastná 3 Bratislava 821 02
   Miriam Prokešová ČSA 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Branislav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MONITOR, spol. s r.o Estónska 43 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Holčík Šťastná 3 Bratislava 821 02
   Miriam Prokešová ČSA 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Branislav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07
   PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 07