Vytvoriť faktúru

BEATEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEATEX
IČO 31368689
DIČ 2020329597
IČ DPH SK2020329597
Dátum vzniku 16 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEATEX
Rajčianska 46
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 646 €
Zisk 4 922 €
Aktíva 32 320 €
Vlastný kapitál 20 575 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245526578, +421245526579
Fax(es) 0245526578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,903
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,286
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,255
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,941
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,941
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,676
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,617
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 539
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 539
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,476
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,272
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,272
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,922
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,979
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 207
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 207
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,740
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 928
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,821
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 602
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,896
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,032
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,646
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,646
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,682
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,964
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,598
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,918
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,516
D. Služby (účtová skupina 51) 19,184
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,314
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,158
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,335
4. Sociálne náklady (527, 528) 821
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,028
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 168
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,882
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368689 DIČ: 2020329597 IČ DPH: SK2020329597
 • Sídlo: BEATEX, Rajčianska 46, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Beáta Brunner Rajecká 24 Bratislava 02.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Beáta Brunner 1 660 € (25%) Rajecká 24 Bratislava
  Csoee AG 4 979 € (75%) Zug Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Brunner Rajecká 24 Bratislava
   Csoee AG Chamerstrasse 30 Zug Švajčiarsko
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   Alfred Brunner Siolygasse 12 Wien Rakúska republika
   02.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beata Brunner Rajecká 24 Bratislava
   01.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   BEATEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajčianska 46 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   Alfred Brunner Siolygasse 12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava