Vytvoriť faktúru

INVEST progress - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVEST progress
IČO 31368719
DIČ 2020292340
IČ DPH SK2020292340
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVEST progress
Palisády 36
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 343 103 €
Zisk 253 314 €
Vlastný kapitál 171 019 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 567,340
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 270,062
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,511
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,511
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 265,551
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 265,551
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,270
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 291,428
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 291,393
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 291,393
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,842
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,385
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 457
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 567,340
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 438,668
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 165,247
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 518,387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -353,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 253,314
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,672
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,518
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 60,109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 809
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,652
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,652
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 38,502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 343,103
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 343,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,792
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265,311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,792
D. Služby (účtová skupina 51) 11,017
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 254,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,017
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 254,294
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 253,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368719 DIČ: 2020292340 IČ DPH: SK2020292340
 • Sídlo: INVEST progress, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dáša Lenčešová, PhD. Pražská 35 Bratislava 811 04 01.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dáša Lenčešová, CSc. 11 286 € (85%) Pražská 35 Bratislava
  Erika Dolinajová 1 992 € (15%) Prievidza
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2006Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dáša Lenčešová , PhD. Pražská 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.01.2006
   20.01.2006Zrušené sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.11.2002
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.11.2002
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 29.11.2002
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   17.03.1997Nové sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 29.11.2002
   16.03.1997Zrušené sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   14.03.1995Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a edičná činnosť
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti stanovenia ceny a hodnoty majetku
   Noví spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   13.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava 831 05
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   Ing. Stanislav Stránsky Tilgnerova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava 831 05
   Ing. Stanislav Stránsky Tilgnerova 10 Bratislava 841 05
   15.03.1994Nové obchodné meno:
   INVEST progress, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra vrátane správy domov a bytov
   finančný a operačný leasing
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   inžiniersko-investorská činnosť
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava 831 05
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   Ing. Stanislav Stránsky Tilgnerova 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava 831 05
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   Ing. Stanislav Stránsky Tilgnerova 10 Bratislava 841 05