Vytvoriť faktúru

I.P.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.P.R.
IČO 31368735
DIČ 2020292417
IČ DPH SK2020292417
Dátum vzniku 21 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.P.R.
Bosákova 4
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 284 366 €
Zisk 573 798 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,730,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 594,945
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 274,045
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 268,089
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,956
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 320,900
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 320,900
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,134,206
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 886,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 735,842
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,842
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 145,484
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,247,780
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,302,468
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -54,688
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,431
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,730,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,361,358
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,113
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,113
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 775,476
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 775,476
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 573,798
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,099,446
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 162,647
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 935,946
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 784,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784,244
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,505
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,794
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,403
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 853
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 853
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 269,778
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 269,778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,282,532
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,284,366
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,282,532
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,516,779
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,506
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 141,207
D. Služby (účtová skupina 51) 2,048,874
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 233,559
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 170,133
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,514
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,912
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,850
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 67,216
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 67,216
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 767,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,071,946
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,393
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,115
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,278
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 736,196
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 162,398
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 162,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 573,798
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368735 DIČ: 2020292417 IČ DPH: SK2020292417
 • Sídlo: I.P.R., Bosákova 4, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06 28.03.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tomáš Jung 6 639 € (100%) Záhorácka 30 Gajary 900 61
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Jung Záhorácka 30 Gajary 900 61
   03.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   28.03.2001Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   27.03.2001Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   09.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   08.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   30.05.1994Nové predmety činnosti:
   ekologické práce
   údržba komunikácii
   predaj a prenájom motorových vozidiel a karavanov
   opravy motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností a činnosti s ním spojené
   21.03.1994Nové obchodné meno:
   I.P.R., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy a poradenstvo;
   konferenčný servis;
   personálne poradenstvo;
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04