Vytvoriť faktúru

NIFE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIFE
IČO 31368948
DIČ 2020870412
IČ DPH SK2020870412
Dátum vzniku 29 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIFE
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 823 €
Zisk 2 036 €
Aktíva 857 902 €
Vlastný kapitál 451 484 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911900679
Mobile phone(s) 0910999060, 0911900679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 836,634
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 790,260
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 190,886
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,655
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 599,374
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 79,094
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 520,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,090
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,913
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,913
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,177
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 494
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 284
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 836,634
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 453,520
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 444,844
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 444,844
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,036
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,076
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 540
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 540
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,945
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,900
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,900
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 643
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 377
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,591
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 300,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 38
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 38
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 113,640
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 113,823
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 113,640
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 106,581
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,075
D. Služby (účtová skupina 51) 38,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,738
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,158
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,099
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,014
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,053
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,050
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,953
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,242
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,867
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,909
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,909
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,909
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,436
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 436
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,715
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,679
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368948 DIČ: 2020870412 IČ DPH: SK2020870412
 • Sídlo: NIFE, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 02.12.1996
  Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava 02.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Marián Šolty 3 254 € (49%) Na Sitine 17 Bratislava 841 04
  PhDr. Eduard Šebo 3 386 € (51%) Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.1996
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   27.08.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Eduard Šebo Kuklovská 90 Bratislava 841 04
   26.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   NIFE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava