Vytvoriť faktúru

PCC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PCC
IČO 31368981
DIČ 2020292362
IČ DPH SK2020292362
Dátum vzniku 23 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PCC
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 917 €
Zisk -72 747 €
Aktíva 1 462 089 €
Vlastný kapitál 595 116 €
Kontaktné informácie
Email vyskocova@pcc.sk
Phone(s) 0243330869, 0243338008, 0903417783
Mobile phone(s) 0903417783
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 731,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 725,373
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 56,084
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 212,476
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 409,157
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,387,484
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 522,301
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 26,539
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 561,869
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -72,747
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 865,183
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 29,183
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 521,566
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 314,434
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,896
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,904
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,990
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 275,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 249,917
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 296
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 244,347
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,274
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 309,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,425
C. Služby (účtová skupina 51) 163,801
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,864
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,182
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 81,006
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,418
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -59,779
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,417
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5,004
X. Výnosové úroky (662) 5,004
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 17,972
M. Nákladové úroky (562) 15,278
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,694
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,968
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -72,747
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -72,747
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368981 DIČ: 2020292362 IČ DPH: SK2020292362
 • Sídlo: PCC, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 05.09.1997
  Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 15.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Vyskoč 3 386 € (51%) Planét 17 Bratislava 821 02
  Danuša Vyskočová 3 254 € (49%) Planét 17 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2012Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.12.2009
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 05.09.1997
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   07.04.2004Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   31.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   obstarávanie služieb za účelom správy bytového a nebytového fondu a činností spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností
   30.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   11.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   10.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   18.12.1997Nové predmety činnosti:
   očná optika
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   PCC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava