Vytvoriť faktúru

SYSTEMPro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYSTEMPro
IČO 31369090
DIČ 2020304396
Dátum vzniku 29 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYSTEMPro
Talichova 2
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 398 €
Zisk 9 517 €
Aktíva 13 287 €
Vlastný kapitál 11 997 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,193
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,193
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,193
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,793
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,986
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,514
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 729
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,629
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,517
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,472
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,972
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,751
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 221
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,398
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,398
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,246
C. Služby (účtová skupina 51) 3,713
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 64
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,099
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,265
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,439
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,204
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,687
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,517
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016