Vytvoriť faktúru

POINTS SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POINTS SLOVENSKO
IČO 31369146
DIČ 2020292373
IČ DPH SK2020292373
Dátum vzniku 29 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POINTS SLOVENSKO
Drotárska 15
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 316 612 €
Zisk 3 770 €
Aktíva 292 958 €
Vlastný kapitál 82 190 €
Kontaktné informácie
Email obchod@points.sk
Webová stránka http://www.uvexsports.sk;http://www.points.sk
Phone(s) +421253419904, +421253637496, +421253637497
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,859
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,859
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,582
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,680
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,043
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 203,482
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,961
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,399
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 72,153
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,770
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,521
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,477
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 17,039
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 73,380
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,208
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,278
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,894
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 777
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 316,612
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 276,299
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,920
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,023
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 370
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 302,768
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 191,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,297
C. Služby (účtová skupina 51) 51,758
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,063
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 523
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,953
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 483
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,928
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,844
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,401
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,927
M. Nákladové úroky (562) 6,125
N. Kurzové straty (563) 66
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,736
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,926
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,918
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,148
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369146 DIČ: 2020292373 IČ DPH: SK2020292373
 • Sídlo: POINTS SLOVENSKO, Drotárska 15, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04 27.11.2007
  Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04 07.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Velgosová 3 319 € (50%) Drotárska 17 Bratislava 811 04
  Ing. Štefan Velgos 3 319 € (50%) Drotárska 17 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.02.2011Nové sidlo:
   Drotárska 15 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.12.2010
   09.02.2011Zrušené sidlo:
   Drotárska 45 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   12.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.11.2007
   11.12.2007Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   28.06.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   výroba a servis športových potrieb
   požičovňa športových potrieb a príslušenstva
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom automobilov a prívesov
   Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.2002Zrušeny predmety činnosti:
   servis športových potrieb
   nákup a predaj strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   servis strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Břetislav Pivoda Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska 17 Bratislava
   19.03.1999Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   POINTS SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 45 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis športových potrieb
   nákup a predaj strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   servis strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Ing. Břetislav Pivoda Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska 17 Bratislava