Vytvoriť faktúru

CITYPHARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITYPHARM
IČO 31369154
DIČ 2020873756
IČ DPH SK2020873756
Dátum vzniku 09 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITYPHARM
Pri Šajbách 34
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 417 364 €
Zisk -4 950 €
Aktíva 214 159 €
Vlastný kapitál 17 324 €
Kontaktné informácie
Email lekaren.calendula@mail.t-com.sk
Phone(s) 0245955546, 0252636604, 0252636606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 172,921
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,789
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,789
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,200
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 86,833
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,833
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,742
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,030
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,030
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 712
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 664
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 664
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,386
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 932
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,921
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,374
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,021
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,021
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,547
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,447
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,722
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,725
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 68,864
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,196
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,830
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,830
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,911
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,741
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,628
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,086
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,714
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,714
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 417,324
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 417,364
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 405,324
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,963
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 295,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,779
D. Služby (účtová skupina 51) 32,727
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,957
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,353
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,345
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,259
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 602
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,435
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,435
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,481
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,401
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,836
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,304
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,304
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,695
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,231
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,231
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,464
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,990
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369154 DIČ: 2020873756 IČ DPH: SK2020873756
 • Sídlo: CITYPHARM, Pri Šajbách 34, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03 07.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Peter Dávid 6 639 € (100%) Kostlivého 6 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2006Nové sidlo:
   Pri Šajbách 34 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   02.12.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   02.11.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   01.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   09.03.1994Nové obchodné meno:
   CITYPHARM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja toavarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03