Vytvoriť faktúru

t - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno t
IČO 31369189
Dátum vzniku 10 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo t
Martinčekova 13
82101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 25 844 €
Vlastný kapitál 25 844 €
Kontaktné informácie
Email ekm@ekm.sk
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,304
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,301
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,304
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,304
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016